א | א | א
 • 27 מרץ

  בחירת נציג משפחות בוועד המנהל

  בחירת נציג משפחות בועד המנהל:

  בהמשך להודעת נציג המשפחות בועד המנהל, מר בנג'י אורן, על פרישתו מתפקידו התקיימה בתאריך 9.2.16 אספה כללית שלא מן המניין ובה התקיימו בחירות לנציג החלופי.

  שלושה מועמדים השתתפו בבחירות: הגב' רקפת קלישוב, הגב' אורית הרץ ומר עופר תמיר.

  הגב' קלישוב הסירה את מועמדותה והעבירה את תמיכתה במועמדותו של מר עופר תמיר.

  מר עופר תמיר הסיר את מועמדתו לטובת הגב' אורית הרץ, אשר נבחרה לשמש כנציגת המשפחות בוועד המנהל.

  אנו מאחלים לאורית הרץ הצלחה בתפקידה החדש.