פעילות בינלאומית

נהלים והנחיות

הסבר והנחיות להגשת בקשה לקבלת זכאות להשתתפות בתחרויות בינלאומיות של ארגון Virtus

הנחיות להגשת מועמדות לזכאות ספורטאי/ת עם מוגבלות שכלית  קטגוריה 1

הנחיות להגשת מועמדות לזכאות ספורטאי/ת עם תסמונת דאון  קטגוריה 2

מכתב עדכון בנוגע לזכאות בקטגוריה 2 (תסמונת דאון מוזאיק)

הנחיות להגשת מועמדות לזכאות ספורטאי/ת עם אוטיזם  קטגוריה 3   

טופס בקשה לזכאות ספורטאי/ת לכלל הקטגוריות (יש למלא את עמודים 1 + 2 בלבד)

הערה: ספורטאי/ת עם תסמונת דאון נדרש/ת למלא גם את עמוד 3.

מדריך לזכאות וסיווג

מדריך מפורט לקבלת זכאות

הגדרת הקריטריונים לזכאות מתוך המדריך המפורט

דילוג לתוכן