א | א | א
 • מי אנחנו

  דף הפייסבוק הרשמי של העמותה

   

  פילוסופיית העמותה:

  אנו מאמינים כי אנשים עם צרכים מיוחדים שונים יכולים בעזרת הנחיות נכונות ותמיכה, ליהנות ולהיטיב עם עצמם מהשתתפות בספורט יחידני וקבוצתי ללא קשר למוגבלותם ולמגבלותיהם.

   

  המוטיב המרכזי בעמותה - כל אחד יכול !

   

  אנשים עם צרכים מיוחדים מפתחים יכולות בתחומי ספורט שונים ומקדמים את עצמם מבחינה בריאותית, מנטאלית וחברתית.

   

  בהשקפת עולמנו פעילות הספורט צריכה להיות מושתתת על ערכים אוניברסאליים, כאשר לכולם מגיע להשתתף, ולאור השקפה זו - ההשתתפות במסגרת פעילויות העמותה הנה ללא תשלום !

   

  בעצם השאיפה לנצח, הספורטאי המיוחד אינו שונה במאומה מהספורטאי הרגיל.

   

  העיסוק בספורט בכלל ובספורט התחרותי בפרט מאפשר לאוכלוסיה "הרגילה" לקבל ולכבד את ספורטאינו כשווים לצידה.

   

  העמותה מקדמת את שילוב הספורטאי המיוחד בחברה הרגילה בדרכים שונות ומגוונות, החל משילוב תלמידים מבתי-ספר רגילים בפעילויות ועד שיתוף מתנדבים רבים מכל שכבות הציבור באירועים השונים אותם מקיימת העמותה. בדרך זו נחשפת האוכלוסייה הרגילה לקבלת הספורטאי המיוחד תוך כדי כבוד והערכה אליו עבור המאמץ הנדרש ממנו כדי להגיע להישגים.

   

  הפעילות פתוחה לכל אדם עם צרכים מיוחדים מגיל 8 ללא הבדל במוגבלות שלו ובמגבלות שלו.

   

  תחרויות הספורט נערכות בהתאם לרמת המשתתף באמצעות חלוקה לרמות יכולת שונות, כדי לתת מענה לצרכים שונים שיתאימו לכל משתתף יחיד או קבוצת ספורט וכתוצאה מכך הספורטאים מתחרים מול השווים להם ברמת היכולת המקצועית (ולא השכלית).

   

  כל ספורטאי זוכה לגמול מוחשי על המאמץ אותו השקיע בתחרות וזאת בדרך של הענקת מדליה לכל משתתף ללא יוצא מן הכלל.

   

                    פעילות הספורט במסגרת העמותה היא יותר מספורט -

                                                                         זוהי דרך חיים, כל אחד יכול!

  מה אנחנו עושים

  דף הפייסבוק הרשמי של העמותה

   

  ייעוד ומטרות:

  ארגון פעילות ספורט עממית ותחרותית ב - 18 ענפי ספורט (אולימפיים ושאינם אולימפיים) לאנשים עם לקות שכלית, אוטיזם ותסמונת דאון, החל מגיל 8 ואילך. 

   

  18 ענפי ספורט:
  אופניים, אתלטיקה, באולינג, בוצ'ה, ג'ודו, כדורגל, כדורסל, כדורשת, פטאנק, טניס, טניס-שולחן, פעילות גופנית מותאמת, רכיבת סוסים, שחייה, שחייה - מים פתוחים, שייט - קיאקים וקאראוולים, הוקי רצפה (Floorball), ריצה בשלג (Snowshoeing).
  מעבר לפעילות הספורט מקיימת העמותה פעילות במספר תכניות עליהן ניתן לקרוא כאן באתר (תפריט ראשי - תכניות).
  תכנית פעילות בקהילה - מפגשים והרצאות לחשיפת פעילות העמותה בכלל והספורטאים בפרט. הפעילות נערכת בבתי ספר, מוסדות וארגונים שונים, בהתאם להזמנה מראש.
  תכנית ”ספורטאי צעיר“ - ימי ספורט לילידים בגילאי 4-8 מגני ילדים ובתי ספר של החינוך המיוחד.
  תכנית ”ספורטאי בריא“ - פעילות מיוחדת במספר תחומי בריאות מתקיימת בעת אירועים מיוחדים.

   

  בנוסף, העמותה מוציאה משלחות של ספורטאים לתחרויות בינלאומיות של ארגון הספורט INAS.

   

  מטרת העיסוק בספורט היא לשפר את כושרם הגופני ויכולתם הפיזית של הספורטאים, וע"י כך להעלות את הדימוי והביטחון העצמי שלהם בעיני עצמם ובעיני משפחתם והקהילה בה הם חיים, בדרך זו יוכלו חלקם להשתלב בחברה כאזרחים יוצרים ותורמים.

   

  המעורבות בפעילות ספורטיבית בכלל ובספורט תחרותי בפרט, מעניקה לספורטאים הזדמנות לחוות הצלחות וחוויית מנצחים, כמו גם חוויית מפסידים, ונותנת להם את היכולת להרגיש "שווים".

   

  פעילים בעמותה כ- 3,500 ספורטאים וספורטאיות המגיעים מבתי ספר לחינוך מיוחד, מעונות, הוסטלים, סניפי אקים וכאלו המתגוררים בביתם.

   

  הפעילות מתקיימת לאורך החודשים ספטמבר – יוני.

   

                 גישתנו היא - במקום בו נמצאת אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים -

                                                     אנחנו נהיה שם עם פעילות ספורט !

  הנהלת העמותה

  חברי הנהלה

  דניאל בנעים, מנכ"ל ויו"ר

  סוזן נהב

  חנן שטיין

  ניר כרמל

  ישי אדלר

  בנימין מארי (ספורטאי)

   

  מנהל ספורט 

  ראובן אסטרחן

   

  מבקר פנים

  הרצל אסולין - רואה חשבון

  תרומות Donations

  Soidonateeng 
  תורמים נכבדים,

  תרומתכם יהיה בה כדי לתרום לפיתוח וקידום הספורטאים וענפי הספורט בעמותה, אך למעלה מכך יהיה בה כדי לתרום להשתתפותם של אלפי נערים ונערות, בוגרים ובוגרות בפעילות הספורט העממית והתחרותית אותה מקיימת העמותה לאורך כל השנה.

   

  תרומתכם תתקבל בברכה באמצעות העברה בנקאית או באמצעות אחד מכפתורי התרומה למטה.    

   

  אנו נשלח אליכם בתודה קבלה מוכרת לצרכי מס (לעמותה אישור 46).

   

  פרטי הבנק:

  בנק הפועלים

   סניף אילון

  מספר סניף 558

  מספר חשבון  249965

   

  תורם/ת יקר/ה,

   

  לתרומה בש"ח לחץ כאן

    

   

  ,Dear Donor

  with your donation you are taking an active part in the development and progress of our athletes

  Your donation will enable numerous young people and adults to participate in our sports activities all over the year

   

  Your donation is welcomed via bank transfer or by pressing one of the "Donation Button" below

   

  ,Dear Fans
  For Donations in USD click here
   

  For donations in EURO click here

   

  Soidonateeng  

   

   

   

   

   

  הודעות

  חוק הספורט - ביטוח

   

  להלן הנוסח המלא לתיקון החוק אשר אושר בחודש יוני 2018:

   

  ביטוח (תיקון מס' 15) תשע"ח-2018

  7. (א) (1)   אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות ואיגוד (בסעיף זה – גופי ספורט), יבטחו את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם; ספורטאי רשאי לבטח את עצמו לפי חוק זה, ואולם גוף ספורט לא יבקש או ידרוש מספורטאי לבטח את עצמו ולא יתנה את החברות בגוף או את ההשתתפות בפעילות המאורגנת בידי הגוף או מטעמו בכך שהספורטאי ביטח את עצמו;

  (2)   על אף האמור בפסקה (1), בוטח ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת בידי אחד מגופי הספורט או שביטח את עצמו, או שבוטח בביטוח אחר שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לפחות, יהיו שאר גופי הספורט שחלה עליהם חובת ביטוח לפי פסקה (1) פטורים מביטוח כאמור באותה פסקה, ובלבד שנמסר להם אישור המבטח על כך שמתקיימים בביטוח התנאים האמורים;

  (3)   חלה על גוף ספורט חובת ביטוח כאמור בפסקה (1), יבדוק אם הספורטאי מבוטח כאמור בפסקה (2) בעת הצטרפותו של הספורטאי לגוף הספורט, ובתחילתה של כל עונת ספורט, ואם אינו מבוטח – יבטחו לפי סעיף זה.

   

  (תיקון מס' 10) תשע"ו-2016

  (א1)  חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על אלה:

  (1)   ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לפחות, בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט;

  (2)   ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בענף ביטוח נפגעי עבודה;

  (3)   ספורטאים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו;

  (תיקון מס' 15) תשע"ח-2018

  (4)   ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת.

   

            (ב)  השר רשאי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטוח במשרד האוצר ובארגוני הספורט, את סכומי הביטוח המזעריים ואת פרטי הביטוח, לענף ספורט, כולו או מקצתו.