פטאנק (Petanque)

רכזת ענף: שרית כהן חכם

טלפון: 052-2571426

studio.sportivit@gmail.com

לקבלת מידע מקצועי על פעילות הענף יש ליצור קשר עם רכזת הענף.
על מנת להצטרף לפעילות יש ליצור קשר עם מזכירות העמותה 072-2115872.

דילוג לתוכן